I. VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KINH DOANH (SỐ LƯỢNG: 02)

  • Thời hạn nhận hồ sơ: 31/07/2021
  • Địa chỉ nhận hồ sơ: 437 Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Email: ledphuhien@gmail.com

 

II. VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING (SỐ LƯỢNG: 01)

  • Thời hạn nhận hồ sơ: 31/07/2021
  • Địa chỉ nhận hồ sơ: 437 Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Email: ledphuhien@gmail.com