Đèn pha năng lượng mặt trời cao cấp Phú Hiển Lighting
Đèn đường công trình năng lượng mặt trời
Bơm nước năng lượng mặt trời Phú Hiển Lighting

DANH MỤC SẢN PHẨM

Chứng nhận chất lượng năng lượng mặt trời

Đèn năng lượng mặt trời

Đèn pha năng lượng mặt trời

Đèn pha năng lượng mặt trời 400W PHL-WW5.0

Đèn đường năng lượng mặt trời

Đèn đường NLMT 60w PHL-OLC60

Đèn pha năng lượng mặt trời

Đèn pha năng lượng mặt trời 500W PHL-WW6.0

Đèn đường năng lượng mặt trời

Đèn năng lượng mặt trời 50W PHL-OTL50

Đèn đường năng lượng mặt trời

Đèn năng lượng mặt trời 30w PHL-OTL30

Đèn pha năng lượng mặt trời

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W PHL-WW3.0

Đèn đường năng lượng mặt trời

Đèn năng lượng mặt trời 40w PHL-OLC40

Đèn đường năng lượng mặt trời

Đèn đường NLMT 60w PHL-OLF60

Đèn pha năng lượng mặt trời

Đèn pha năng lượng mặt trời 12W PHL-RFL1.0

Đèn trang trí năng lượng mặt trời

Đèn trang trí năng lượng mặt trời 5W PHL-SLL1.0

Đèn đường năng lượng mặt trời

Đèn đường NLMT 80W PHL-OLF80

Đèn đường năng lượng mặt trời

Đèn năng lượng mặt trời 20w PHL-OLJ20

Đèn pha năng lượng mặt trời

Đèn pha năng lượng mặt trời 15W PHL-TTL1.0

Đèn đường năng lượng mặt trời

Đèn đường năng lượng mặt trời 80w PHL-SKL80

Đèn trang trí năng lượng mặt trời

Đèn năng lượng mặt trời 15w PHL-LT15

Máy bơm NLMT

Bộ lưu trữ điện đa năng