Bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời 1KWh

Pin lưu trữ : 1kWh LiFe PO4·
Đầu ra DC: 12V (6 cổng)
Đầu ra USB : 5V/ 2A (2 cổng)
Tấm solar : 12V / 85W*2 (tùy chọn)
Kích thước: 408 * 309 *126 mm

0917 026 969